عنوان: مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی مستعمل در کرج

مهلت دریافت سند: ۹ تير ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده