عنوان: آگهی تجدید مناقصه واگذاری عملیات بارگیری،حمل و تخلیه مقدار 8 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی استان سیستان و بلوچستان توسط پیمانکار واجد شرایط به کلیه نقاط کشور

مهلت دریافت سند: ۲۹ دي ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری