عنوان: آگهی تجدید مناقصه عملیات کیسه گیری مقدار 13500 تن کود و روانسازی حدود 3500 تن کود توسط پیمانکار واجد شرایط استان فارس

مهلت دریافت سند: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری