عنوان: آگهی و شرایط حراج مواد حاصل از بوجاری بذور برنج به میزان 69394 کیلوگرم در استان گیلان

مهلت دریافت سند: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده