عنوان: مزایده فروش حدود 352 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم در شیراز

مهلت دریافت سند: ۱۶ دي ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده