عنوان: مزایده فروش حدود 462 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم در اهواز

مهلت دریافت سند: ۱۲ دي ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده