عنوان: آگهی حراج حضوری 39825 كيلوگرم مواد حاصل از بوجاری شالی در مازندران

مهلت دریافت سند: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده

آگهی حراج

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان مازندران در نظر دارد نسبت به فروش مواد حاصل از بوجاری شالی حدود 39825کیلوگرم ( درجه 2 بمیزان 24889 کیلوگرم و درجه 3 بمیزان حدود 14936 کیلوگرم) از طریق حراج حضوری اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ شرایط و بازدید از مورد حراج از روز  شنبه  مورخ 96/1/19  لغایت روز شنبه  مورخ 96/1/26  ( 6 روزکاری) در ساعات اداری به آدرس محل انبار واقع در : قائمشهر-خیابان کارگر-جنب بیمارستان ولیعصر(عج) قائمشهر-محوطه باغ کشاورزی-انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مراجعه نمایند.

ضمناً تاریخ برگزاری حراج رأس ساعت 10 صبح  روز یکشنبه  مورخ 96/1/31  در آدرس (ساری-بلوارپاسداران –جنب مخابرات نیمه شعبان –شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران) خواهد بود.

مورد معامله به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته شده و در قبال فروش موضوع حراج ، وجه آن دریافت میگردد. ارائه کارت شناسایی معتبر ( ترجیحاً کارت ملی ) از سوی برنده الزامی است پرداخت کلیه هزینه مرتبط ( بارگیری ، حمل و ... ) و هرگونه مالیات و عوارض بعهده خریدار برنده خواهد بود.

همچنین جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 33343598-33340071-011  به  آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir نيز مراجعه فرمائيد.