دریافت لوح تقدیر از دست وزیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان:

در ششمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی سال 98-97 مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان به دلیل تامین به موقع کودشیمیایی برای سال زراعی 97-96 از دست وزیر لوح تقدیر دریافت نمودند.

شایان ذکر است استان کردستان در سال جاری با تولید 1/150/000 تن گندم مقام دوم کشور را بدست آورد که یکی از عوامل افزایش تولید مصرف 57722 تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در سال زراعی 97-96 بوده که در مقایسه با سال 96-95 به میزان 16 درصد افزایش داشته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید