نمونه گیری از بذور اصلاح شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

در طی عملیات  بوجاری بذور گندم و جواصلاح شده طبقات مختلف بذری  این  شرکت که از اواخر خرداد ماه سال جاری شروع گردید تاکنون تعداد60 نمونه ازبذور فراوری شده شرکت توسط نماینده موسسه تحقیقات ثبت وگواهی  بذرو نهال استان نمونه گیری انجام شده  که پس از مشخص شدن درجه خلوص و تایید نهایی  مجوز حمل و توزیع صادرگردیده است .

 این بذورفراوری شده  به کارگزاری های استان یا سایر استانهای کشور برای توزیع بین کشاورزان حمل ویا در حال حمل می باشند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید