برگزاری جلسه بازگشایی استعلام بهاء خدمات خودرویی


تاریخ ارسال :

۶ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه بازگشایی استعلام بهاء خدمات خودرویی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : جلسه بازگشایی استعلام بهاء خدمات خودرویی البرز با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار گردید.