برگزاری كارگاه آموزشی در تبريز


تاریخ ارسال :

۲۹ تير ۱۳۹۵

برگزاری كارگاه آموزشی در تبريز

.  همزمان بابرپايي هفدهمين نمايشگاه بين المللي نهاده هاي كشاورزي دراستان ، كارگاه آموزشي درزمينه هاي تغذيه گياهي و ترويج كودهاي ريز مغذي ، اهميت ترويج دانه هاي روغني ، بازاريابي و فروش نهاده هاي كشاورزي با حضور بيش از 60 نفر ازكارگزاران محترم استان دردفتراين مديريت برگزار وپس از اتمام كارگاه آموزشي، كارگزاران از غرفه شركت خدمات حمايتي در نمايشگاه بين المللي تبريز و محصولات توليدي و توزيعي شركت بخصوص سبد كودي و بذور اصلاح شده و دانه هاي روغني وارداتي شركت بازديد نمودند .