برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی استان کهگیلیویه و بویر احمد در اردیبهشت 1400


تاریخ ارسال :

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی استان کهگیلیویه و بویر احمد  در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلیویه و بویراحمد،  در روز دوشنبه،  بیستم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.