تمدید 64 قرارداد کارگزاری در استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۸ دي ۱۳۹۷

 تمدید 64 قرارداد کارگزاری در استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی از تمدید قرارداد کارگزاری با 64 کارگزار بخش تعاونی تولید و تعاونی روستایی و بخش خصوصی در آذر ماه  سال جاری  خبر داد 

به کزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

امید وظیفه دان با اعلام این خبر گفت: در آذر ماه  سال جاری  64 قراردادکارگزاری که شامل:

(17) قرارداد کارگزاری در بخش تعاونی های تولید 

(19) قرارداد کارگزاری در بخش تعاونی روستایی 

( 28 ) قرارداد کارگزاری در بخش خصوصی

با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی تمدید شد .

وی در ادامه فرمود: تمدید قراردادها ی تمدید شده بعد از بررسی و ضعیت کارگزار و همچنین رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته و در تمامی مراحل تحت نظارت کامل کارشنا سان این مدیریت نیز  قرار دارند .در آذر ماه  سال 1397 اعطای  تعداد 4 انبار فرعی و صدور پروانه کارگزاری و کارت شناسایی جهت گارگزاران  و اعطای 3 کارگزاری و تمدید قرارداد صورت گرفته است .