برگزاری کلاس آموزشی در خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۱۸ فروردين ۱۴۰۰

برگزاری کلاس آموزشی در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از برگزاری یک کلاس آموزشی- عقیدتی در اسفند ماه 99 برای همکاران شرکت خبر داد.