تأمین و توزیع ۱۱۱۶ تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بوشهر


تاریخ ارسال :

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

تأمین و توزیع  ۱۱۱۶ تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرآقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و توزیع ۱۱۱۶ تن انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان بوشهر خبر داد.

آقای مهندس رضائی بیان کرد: انواع کود ارسال شده، باهماهنگى جهادكشاورزى وتوسط کارگزاران طرف قرارداد بین کشاورزان عزیز توزیع شده است.