تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان قوچان ، استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان قوچان ، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضویمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان :

 از ابتدای سال جاری  تا کنون میزان 5703 تن کود شیمیایی به شهرستان قوچان حمل گردیده است و توسط کارگزاران تحت پوشش این ( شرکت ) و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در بین کشاورزان متقاضی با توجه به سهمیه ابلاغی توزیع گردیده است.