پایان عملیات بوجاری وپروسس بذر اصلاح و گواهی شده برنج در سایت بذرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان


تاریخ ارسال :

۲ اسفند ۱۳۹۹

پایان عملیات بوجاری وپروسس بذر اصلاح و گواهی شده برنج در سایت بذرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از پایان عملیات بوجاری و پروسس 984 تن بذرخام خریداری شده از پیمانکاران تولید بذر استان تا تاریخ بیست وهفتم بهمن ماه خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی برای تولید بذر گواهی شده مبادرت به خرید شلتوک ارقام مختلف برنج نموده که عملیات پروسس به اتمام رسیده است.