توزیع 2330تن کود اوره در بین کارگزاران شهرستان بشرویه


تاریخ ارسال :

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

توزیع 2330تن کود اوره در بین کارگزاران شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبیمحمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 2330 تن کود شیمیایی اوره در ده ماهه سال جاری خبرداد.

وی افزود: کودهای تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران تحت پوشش شرکت در بین کشاورزان متقاضی شهرستان بشرویه توزیع شد.