بازدید مدیر استان از روند تخلیه انبار بایگانی راکد


تاریخ ارسال :

۲۷ دي ۱۳۹۹

بازدید مدیر استان از روند تخلیه انبار بایگانی راکد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید روند تخلیه انبار بایگانی اسناد راکد خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور بررسی روند تفکیک و بسته بندی و ارسال اسناد بایگانی راکد بازدیدی در معیت معاون استان از انبار صورت پذیرفت.