تامین کود برای 500 کشاورز کاهو کار در قائم شهر


تاریخ ارسال :

۳۰ آذر ۱۳۹۹

تامین کود برای 500 کشاورز کاهو کار در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای تولید 500 کشاورز کاهو کار در شهرستان قائم شهر استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی  تأمین شده برای کشاورزان کاهو کار شامل کود های ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.