توزیع 766 تن کود اوره برای دانه های روغنی در نکا


تاریخ ارسال :

۲۲ آذر ۱۳۹۹

توزیع 766 تن کود اوره برای دانه های روغنی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 766 تن کود کشاورزی از نوع اوره درشهرستان نکادر8 ماهه سال جاری برای توسعه کشت دانه های روغنی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی توسعه کشت دانه های روغنی  درسطح  شهرستان نکا توزیع شد.