استقرار بنر اطلاع رسانی در خصوص وبسایت و شبکه های اجتماعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۳ آذر ۱۳۹۹

استقرار بنر اطلاع رسانی در خصوص وبسایت و شبکه های اجتماعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 آقای مهندس  علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از استقرار بنر چاپ شده اطلاع رسانی در خصوص وبسایت و شبکه های اجتماعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ورودی  اداره  جهت استفاده مراجعین محترم خبر داد  و افزود تصویر ارسالی دفتر مرکزی  در این خصوص نیز به کلیه کارگزاران بخش خصوصی و دولتی ارسال گردیده است .