تدارک کود اوره تعاونی روستایی خیرآباد شهرستان خرامه استان فارس


تاریخ ارسال :

۳ آبان ۱۳۹۹

تدارک کود  اوره تعاونی روستایی خیرآباد شهرستان خرامه استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارسحمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 15 تن کود اوره کشاورزی به تعاونی روستایی خیرآباد شهرستان خرامه در تاریخ 2 آبانماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.