تامین کود مزارع کلزا در استان سمنان


تاریخ ارسال :

۲۸ مهر ۱۳۹۹

تامین کود مزارع کلزا در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،آقای افضلی مدیر استان سمنان از تامین و توزیع کود های کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای 200 هکتار مزارع کلزا در استان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزود:

کود های کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان برای مزارع کلزا شامل کود های ازته ،فسفاته و پتاسه بوده اند.