تامین و توزیع 810 تن کود اوره در گلوگاه


تاریخ ارسال :

۲۷ مهر ۱۳۹۹

تامین و توزیع 810 تن کود اوره در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از تامین وتوزیع   810تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان گلوگاه  در 6 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق8کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه توزیع شد.