فعالیت 12 کارگزاری تعاونی تولید در استان سمنان


تاریخ ارسال :

۱۳ مهر ۱۳۹۹

 فعالیت 12 کارگزاری تعاونی تولید در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از فعالیت 12 کارگزاری تعاونی تولید نهاده های کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در سطح استان سمنان خبر داد

آقای افضلی با اعلام این مطلب افزود:

شرکت های تعاونی تولید به عنوان کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی در سطح استان سمنان،تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و در چهار چوب مقررات و ظوابط حاکم بر آن اقدام به توزیع انواع نهاده های کشاورزی در بین کشاورزان در سطح استان سمنان می نمایند.