تامین کود برای 300 باغدار فندق در نور


تاریخ ارسال :

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

تامین کود برای 300 باغدار فندق در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای 300 باغدار فندق در شهرستان نور استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای باغدار فندق شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.