تامین و توزیع 825تن کود اوره در سیمرغ


تاریخ ارسال :

۱۵ شهريور ۱۳۹۹

تامین و توزیع 825تن کود اوره در سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 825تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان سیمرغ در 5 ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان سیمرغ توزیع شد.