روند حمل و توزیع کود در استان کردستان شهرستان قروه


تاریخ ارسال :

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

روند حمل و توزیع کود در استان کردستان شهرستان قروه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل  75 تن کود اوره به انبار کارگزاران  شهرستان قروه از مبداء پتروشیمی  بندر امام ( کشتی بهدخت  و آرشام)  در تاریخ 99/5/28 خبر داد.

آقای مهندس محمد شهیاد ضمن اعلام خبر افزودند :  روند توزیع کود از طریق کارگزاران و شرکت های تعاونی روستایی با حواله جهاد کشاورزی بین بهره برداران توزیع و در سیستم پایش مرتبا ثبت می شود .