ارسال کود اوره از انبارهای سازمانی استان مرکزی به شهرهای خمین . محلات . دلیجان در مرداد ماه 1399 - استان مرکزی


تاریخ ارسال :

۲۸ مرداد ۱۳۹۹

ارسال کود اوره از انبارهای سازمانی استان مرکزی به شهرهای خمین . محلات . دلیجان در مرداد ماه 1399 - استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

  

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از تامین و تحویل  مقدار 450 تن کود اوره  درمرداد ماه سالجاری   به شهرستان خمین  .  محلات . دلیجان  خبر داد .

 

وی افزود کود :  اوره حمل شده توسط کارگزاران تحت پوشش و با هماهنگی مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان مذکور   در اختیار کشاورزان منطقه قرارگرفت و نیاز کشاورزان را برطرف شده است .   .