توزیع کود شیمیایی در شهرستان مه ولات، استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۱۸ تير ۱۳۹۹

توزیع کود شیمیایی در شهرستان مه ولات، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضویامید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:

از ابتدای سال جاری تاکنون میزان 2775  تن کود شیمیایی به شهرستان مه ولات  توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت حمل  و در بین کشاورزان متقاضی با رعایت قوانین و مقررات و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع گردیده است.