جلسه بررسی و کنترل جداول بودجه استان ایلام


تاریخ ارسال :

۱۶ تير ۱۳۹۹

جلسه بررسی و کنترل جداول بودجه استان ایلام

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 جلسه بررسی و کنترل بودجه استان ایلام روز یک شنبه  در دفتر مدیر طرح و برنامه با حضور سرکار خانم مهندس نظری و مدیرمحترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام  و خانمها لطفی ، خسروی  و لطفی مهر برگزار و کلیه جداول تبعی و سرمایه ای و جاری کنترل و بررسی گردید