تهیه و تامین0 70 تن کود اوره در شهرستان اردستان استان اصفهان


تاریخ ارسال :

۱۶ تير ۱۳۹۹

تهیه و تامین0 70 تن کود اوره در شهرستان اردستان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درسه ماهه سال 99 توانسته ایم 700 تن از انواع کودهای شیمیایی جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در اردستان استان اصفهان تهیه و توزیع نماییم.