کشف کود قاچاق در استان اردبیل


تاریخ ارسال :

۴ تير ۱۳۹۹

کشف کود قاچاق در استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مدیریت و حراست شعبه اردبیل از کشف کالا قاچاق کود در استان اردبیل خبر دادند . مقدار 660 تن کود که در یکی از سوله های منطقه اردبیل انبار شده بودند کشف شد . حراست و مسئول واحد کود برای بررسی و اقدامات لازم به محل اعزام شدند.