توزیع کوددرشهرستان صحنه استان کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

توزیع کوددرشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری موفق شدیم باتلاش همکاران مقدار1/165تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع نماییم.