تامین 300 تن کود سوپر فسفات تریپل جهت کشت بهاره چغندر قند استان اصفهان


تاریخ ارسال :

۵ اسفند ۱۳۹۸

تامین 300 تن کود سوپر فسفات تریپل جهت کشت بهاره چغندر قند استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود در راستای تحقق برنامه ابلاغی کشت چغندرقند بهاره در استان اصفهان ، تهیه و تامین ۳۰۰ تن کود فسفاته سوپر فسفات تریپل جهت کشت بهاره قند توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان صورت گرفته است که  از مهمترین اقدامات این مدیریت در راستای تحقق برنامه کشت چغند قند بهاره به عنوان محصول راهبردی و استراتژیک میباشد.