توزیع 20 تن کود سوپرفسفات برای مجتمع گاودشت مازندران


تاریخ ارسال :

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

توزیع 20 تن کود سوپرفسفات برای مجتمع گاودشت مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع20 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل برای مجتمع گاودشت در 10ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش برای مجتمع زراعی و دامی گاودشت در شهرستان بابل استان مازندران اختصاص یافت و توزیع شد