تامین کود برای صادرات 1911 تن کیوی در نوشهر مازندران


تاریخ ارسال :

۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تامین کود برای صادرات 1911 تن کیوی در نوشهر مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای تولید و صادرات 1911 تن محصول باغی کیوی در شهرستان نوشهر استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای تولید و صادرات محصول کیوی شامل کودهای ازته، فسفاته  و پتاسه بوده اند