تامین و توزیع کود شیمیایی


تاریخ ارسال :

۲۵ آذر ۱۳۹۸

تامین و توزیع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستاندر راستای تامین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان در مورخه 98/9/24 مقدار 50 تن سولفات پتاسیم به انبار عوامل توزیع در شهرستانهای بانه و کامیاران ارسال شد