ورود سم بوتیزان استار به استان البرز


تاریخ ارسال :

۲۱ آذر ۱۳۹۸

ورود سم بوتیزان استار به استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود سم علف کش بوتیزان استاربه انبارهای استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به هماهنگی صورت گرفته با مدیر محترم بازرگانی خارجی مورخ 98/9/20 میزان 11200 لیتر از گمرک ترخیص و به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ارسال گردید.