تحویل پارت 7 روغن ولک تولیدی به انبار تولید مجتمع شیمیائی آبیک


تاریخ ارسال :

۱۸ آذر ۱۳۹۸

تحویل پارت 7 روغن ولک تولیدی به انبار تولید مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک محصول روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک پس از بسته بندی  در گالن های 10 لیتری با باکس پالت های فلزی، در روز دوشنبه18 آذرماه 98 در داخل انبار تولید چیدمان شدند.