1700 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل از مبداء بندرعباس حمل و در انبار کارگزاران و انبار سازمانی استان آذربایجان شرقی تخلیه شد


تاریخ ارسال :

۵ آبان ۱۳۹۸

1700 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل از مبداء بندرعباس حمل و در انبار کارگزاران و انبار سازمانی استان آذربایجان شرقی تخلیه شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از حمل 1700 تن کود شمیایی سوپرفسفات تریپل از مبداء بندرعباس و تخلیه در انبار کارگزاران و انبار سازمانی این استان در مهرماه سال جاری خبرداد.

مهندس جمشید باقریان با اعلام این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده  از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی تحت پوشش این شرکت، بین کشاورزان و بهره برداران در سطح استان توزیع شد.