حضور آقای فولادگر نماینده مردم محترم مجلس شورای اسلامی اصفهان در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.


تاریخ ارسال :

۶ مهر ۱۳۹۸

حضور آقای فولادگر نماینده مردم محترم مجلس شورای اسلامی اصفهان در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

 

جلسه ای با حضور آقای فولادگر نماینده مردم محترم مجلس شورای اسلامی و مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان ومعاونین و مسئولین شرکتهای تابعه در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزی استان و رفع موانع تولید بیان می گردد