کارگاه آموزشی اهمیت کاشت کلزا و تامین نهاده های مورد نیاز آن در استان چهارمحال و بختیاری


تاریخ ارسال :

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی اهمیت کاشت کلزا و تامین نهاده های مورد نیاز آن در استان چهارمحال و بختیاری

.کارگاه آموزشی اهمیت کاشت کلزا و تامین نهاده های مورد نیاز آن در استان چهارمحال و بختیاری

با توجه به اهمیت کاشت کلزا و لزوم توسعه آن،  حسب دعوت از مدیران محترم سازمان جهادکشاورزی استان و شهرستان ها و کشاورزان پیشرو، کارگاه آموزشی با عنوان اهمیت کشت کلزا و تامین نهاده های مورد نیاز آن در تاریخ 1396/6/26 به مدت یک روز در محل این مدیریت برگزار گردید.

در این کارگاه بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ابتدا آقای مهندس میرزائی مدیراستان ضمن خیر مقدم به میهمانان در مورد اهمیت کاشت، تاریخ کاشت، لزوم تغذ یه بهینه، استفادا از ارقام مختلف داخلی و خارجی، تناوب زراعی، اهمیت مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری ها و ... سخنان مبسوطی به شرح ذیل بیان نمودند:

1.      کلزا گیاه روغنی حاوی 40 تا 48 درصد روغن مصرفی  در دانه و  38 تا 45 درصد پروتئین در کنجاله می باشد. روغن کلزا در مقایسه باروغن حاصل از آفتابگردان، ذرت و سویا به دلیل حضور اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه یی بالاتری برخوردار است.

2.      تاریخ کاشت کلزا در استان از 15 شهریورماه در شهرستان های  سرد استان شامل شهرکرد، بن، فارسان، کوهرنگ و بروجن و قسمتی از کیار  آغاز می شود و تا 5 مهر به پایان می رسد و در بقیه شهرستان های نیمه سرد شامل لردگان، اردل، سامان و قسمتی از کیار با توجه به شرایط آب وهوا  تا 20 مهرماه ادامه دارد.

3.      مقدار کاشت بذر کلزا در هر هکتار سه تا شش  کیلوگرم  با عمق کاشت 1.5 تا 2 سانتیمتر  و فاصله ردیف 15 تا 35 سانتیمتر و فاصله روی ردیف 3 تا 4 سانتیمتر با دستگاه های ردیف کار صورت می گیرد.

4.      کلزا بایستی تا قبل از شروع  فصل سرما  به حالت روزت کامل حدود 14 برگی  برسد با حد اقل  دوبار آبیاری  در پاییز.  بذور   هیبرید زمستانه  فرانسوی  شامل نپتون و هیدرومل که در سال جاری توزیع گردید مقاوم به سرما و تنش خشکی  بوده و یک نوبت آبیاری کمتر نیاز دارد.

ایشان  بیان داشتند  تا کنون حدود 11 تن بذر کلزا ارقام داخلی و خارجی توسط شرکت تدارک شده که مقدار 5/5 تن آن توزیع شده و مابقی اماده توزیع می باشند. در ادامه  مدیران و کشاورزان پیشرو دیدگاه های خود را بیان نموده و مقرر گردید انشاءالله تمام امکانات مدیریت ها جهت کشت این محصول با توجه به فرصت کشت باقی مانده به کار گرفته شود.