400هزار هکتار از زمین های شمال کشور نیازمند زهکشی


تاریخ ارسال :

۸ تير ۱۳۹۸

400هزار هکتار از زمین های شمال کشور نیازمند زهکشی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک  گفت: در حال حاضر در 400 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در 3 استان شمالی کشور باید زهکشی اراضی کشاورزی داشته باشیم. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس علی مراد اکبری که برای بررسی طرح های زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی به استان مازندران سفر کرده ، افزود هم اکنون در 150هزار هکتار از اراضی 3 استان شمالی کشور تجهیز و نوسازی اراضی صورت گرفته است.