عملیات بوجاری بذور گندم در استان سمنان


تاریخ ارسال :

۱۴ شهريور ۱۳۹۵

عملیات بوجاری بذور گندم در استان سمنان

در سال جاری پس از خرید حدود 1420 تن بذور گندم ، عملیات فرآوری بذور از تاریخ 95/5/10 آغاز گردید و با تلاش و پیگیریهای مستمر کارکنان این استان تاکنون 80% بذور استان بوجاری و به مقاصد در حال حمل می باشد .