تامین و تدارک بیش از149 هزارتن انواع کود شیمیایی در گلستان در راستای خدمات بهتر و حمایت بیشتر برای توسعه پایدار کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۶ فروردين ۱۳۹۸

تامین و تدارک بیش از149 هزارتن انواع کود شیمیایی در گلستان در راستای  خدمات بهتر و حمایت بیشتر  برای توسعه پایدار کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،   حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: توسعه کشاورزی، خودکفایی در تولیدمحصولات از موضوعات مهم پیش روی دولت ها و ملت ها است به منظور دستیابی به این اهداف، وزارت جهاد کشاورزی در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید اقدامات مهمی را معمول داشته و یا به دنبال برنامه ریزی در جهت حرکت در این مسیر است نکته قابل  توجه، احراز امنیت غذایی در سایه توسعه پایدار کشاورزی ممکن است به گونه ای که باید ظرفیت های واقعی موجود  را بشناسیم و قابلیت ها و توانمندیها را بالفعل کنیم. 

 حمید هزار جریبی تصریح کرد: خوشبختانه در  سال 97 با اعمال  تدابیر و سیاست ها  وزارت جها کشاورزی و به موازات آن دفتر مرکزی شرکت، سهم  تامین، تدارک کود های شیمیایی این استان  در مقایسه با سال قبل، افزاش چشمگیری داشته به گونه ای که تامین کوداز 142106 تن در سال96،به  149564 تن در سال1397 رسیده است و ازتوزیع143575 تن انواع کود شیمیایی در ساال97 خبر داد که در مقایسه با سال96، که129541 تن بوده،11 درصد رشد داشته است.  وی خاطر نشان کرد: چنین عملیات  گسترده ای جز با تلاش جمعی کارکنان شرکت، کشاورزان عزیز و تلاش مضاعف دست اندر کاران و مشارکت فراگیر کارگزاران میسر نمی شد و توفیق دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و تحقق امنیت غذایی جامعه، مرهون نقش موثر یکایک حلقه های این زنجیره عظیم است.

در خاتمه افزود: در سال جاری، که به ابتکار مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نام گذاری شده است لازم است خدمت گذاری به جامعه کشاورزی که وظیفه اصلی و ماهیت وجودی این شرکت است آهنگ سریع تری به خود بگیرد   امید است حرکت و شتاب بیشتر در این بخش یعنی تقویت فرهنگ جهاد ی و روحیه خدمتگذاری سر لوحه کار قرار گیرد.