تشکیل جلسه روابط عمومی


تاریخ ارسال :

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تشکیل جلسه روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنانجلسه روابط عمومی در روز دوشنبه مورخ1397/12/27ساعت 9 صبح در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی با حضور مسئولین روابط عمومی و رابطین شهرستان ها تشکیل گردید و پیرامون اهمیت تولید و انعکاس خبر از فعالیت کشاورزی  استان به ویژه در ایام نوروز و به منظور انسجام اثر بخشی و هم اندیشی هر چه بیشتر مجموعه روابط عمومی بحث و تبادل نظر گردید ضمنا شعار ستاد خبری در سطح ملی ،استانی و شهرستانی (آرامش خاطر نوروزی ،ارمغان تامین امنیت غذایی ،شفافیت وپاسخگویی )می باشد که اساس اطلاع رسانی در سال 98 مزین به این شعار خواهد بود