آغاز فرآیند ارزشیابی کارکنان در مازندران


تاریخ ارسال :

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

آغاز فرآیند ارزشیابی کارکنان در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از آغاز فرآیند ارزشیابی سالانه کارکنان مربوط به سال 97در این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در فرآیند ارزشیابی کارکنان تمامی کارکنان دارای حکم کارگزینی شامل:رسمی،پیمانی، قراردادی و کارگری براساس موضوعات کاری و شرح وظایف محوله ارزشیابی شده و بعد از اعطاء نمره نهایی توسط مدیر دستگاه اجرایی به ستاد مرکزی شرکت ارسال  می گردند.