جلسه بررسی وضعیت کودی شهرستان ورامین


تاریخ ارسال :

۸ اسفند ۱۳۹۷

جلسه بررسی وضعیت کودی شهرستان ورامین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مدیران حراست ، زراعت ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، کارگزاران و معاونین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین،  وضعیت جذب و میزان نیاز کودی شهرستان تا پایان سال بررسی شد . در این جلسه مشکلات و نارسائیهای پیش آمده در شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و توصیه های لازم نیز به کارگزاران ، مدیریت و کارشناسان شهرستان ارائه شد . با توجه به جذب 85 درصدی کود تاکنون مقدار نیاز کودی برای روزهای پایانی سال 500- 400 تن اعلام شد .